De basics.

We beginnen met wat basics. Bekijk afbeelding 1 en 2; deze tonen de duimpositie van de linkerhand (voor linkshandige gitaristen:de rechterhand)Afbeelding 1.Afbeelding 2.

De meningen over de duimpositie zijn verdeeld. Sommigen kiezen voor de 'klassieke' benadering waarbij de duim een vaste plek achter de gitaarhals krijgt toebedeeld. Anderen daarentegen, lijken de duim vrijwel constant 'over de hals' te plaatsen en persoonlijk, zie ik de 'klassieke' duimpositie als een basisplaats waarnaar ik a.h.w. terugkeer. (De duim gebruik ik dus als, naar mijn mening en gevoel, de muziek dit vraagt!)

Nu iets over de rechterhand (Voor linkshandige gitaristen: de linkerhand). Deze hand wordt ook wel slaghand of ritmehand genoemd. Fingerpickers noemen het de 'picking hand'. Vele technieken zijn mogelijk, maar we houden het voor nu eenvoudig. Ook beginners hebben een keus: met de duim spelen, of met een plectrum ?

Bekijk afbeeldingen 3 en 4 eens :Afbeelding 3.Afbeelding 4.

Op afb. 3 zie je de toepassing van de duim met gesloten hand? Op afb. 4 hetzelfde, maar met open hand. Mijn advies is om beide toepassingen uit te proberen.

De Plectrum
Je kan er voor kiezen om een plectrum te gebruiken. Het is van fundamenteel belang de plectrum goed vast te houden. Bekijk foto 5, 5a en 5b :Afbeelding 5.Afbeelding 5a.Afbeelding 5b.

Er zijn ook andere manieren, maar het gaat er vooralsnog omdat de basis in orde is. Zorg voor een stabiele grip, zodat je de plectrum niet na één downstroke (=slag naar beneden) al kwijtraakt!Afbeelding 6.Afbeelding 7.

ACOUSTIC BASICS & RHYTM GUITAR part II

Basisakkoorden
Deze akkoorden vormen letterlijk en figuurlijk de Basis: Open Akkoorden. Dit zijn akkoorden waarbij naast de 'gefrette' snaren, gebruik wordt gemaakt van losse ('open') snaren ...bekijk afbeelding 1a en 1b ; Het open C-akkoord (in de open positie)


afbeelding 1a.


afbeelding 1b.

De nummeraanduidingen wijzen op de vingers: 1 = de wijsvinger, 2 = de middelvinger, 3 = de ringvinger ( 4 = de pink, maar die heb je hier niet nodig ) De dunste snaar is snaar 1, de dikste snaar 6 . Snaar 6 ( de lage E ) wordt niet aangeslagen. De kunst is om snaar 5 tot en met 1 hoorbaar te maken : je hoort dan een zuivere open C-akkoord! Snaar 1 en 3 moeten hierbij ook echt 'open' klinken en niet gedempt Let hierbij goed op je speelhouding, duimpositie etc. Bekijk afbeelding 2a en 2b ; Het open G7-akkoord.


afbeelding 2a.


afbeelding 2b.

Wat betreft spreiding van de vingers is het open G7-akkoord voor sommigen moeilijker neer te zetten dan voor anderen&Maar ook in het gitaarspel geldt de cliché : 'oefening baart kunst' Bekijk afbeelding 3a en 3b ; Het F- akkoord ( in de I positie. Dit betekent dat vinger 1 van de 'akkoordhand' in het eerste vakje van de gitaartoets staat. Vinger 1 ' de wijsvinger geeft positie aan! )


afbeelding 3a.


afbeelding 3b.

Vinger 1 'ligt' a.h.w. over snaar 1en 2 ,vinger 2 en 3 nemen de snaren 3 en 4 voor hun rekening. Snaar 5 en 6 worden niet aangeslagen.
De praktijk wijst uit dat negen van de tien gitaarleerlingen veel moeite hebben om dit akkoord zuiver te spelen; snaar 1 tot en met 4 ( -hoge- E ,B,G en D-snaar) moeten immers als akkoord klinken! Als je de C,G7 en het F-akkoord moet wisselen omdat je een liedje (of oefen-akkoordschema) speelt, is het als beginner hard werken om - met name - het F-akkoord goed te spelen, en zuiver te laten klinken.

De F wordt (bij wijze van 'compromis') eenvoudiger, door je wijsvinger (vinger 1) op te lichten, waardoor snaar 1 open komt te staan. (Het akkoord heet dan FMajeur7). De akkoordwisselingen verlopen soepeler en de FMaj7 klinkt meestal prima. Nadeel is wel dat het F-akkoord niet wordt geoefend dan, en veel beginners laten het daarbij... Jammer !! Blijf het F-akkoord oefenen, ook al is FMaj7 'makkelijker'. Ieder akkoord en/of variatie van dit akkoord heeft een 'eigen charme',een eigen kleur ...

Bekijk afbeelding 4a en 4b ; Het open D7-akkoord


afbeelding 4a.


afbeelding 4b.

Snaar 4 (D-snaar) tot en met snaar 1 worden gespeeld. De oefeningen die later volgen, zullen aantonen dat sommige akkoordwisselingen eenvoudiger zijn dan andere. Nieuwsgierig ?